Het breed inzetten van communicatie om een heldere en duidelijke boodschap te creëren!

Communiceren over de inhoud mét als doel het toepassen van beschikbare kennis en informatie. Dat kan door vertalingen naar andere professionele gebieden te maken en het maken van een eenduidige uitstraling passend bij doelen van de organisatie. Complexe onderwerpen toegankelijk maken met concrete uitingen die passend, toegankelijk en uitdagend zijn voor de doelgroep. ‘Mijn leidinggevende moet het ook kunnen uitleggen, hoe breng ik mijn boodschap zo simpel mogelijk over…?!’

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Stakeholders in kaart brengen en bij elkaar brengen
  • Complexe omgeving in kaart brengen
  • Ondersteuning bij communicatie bij verandering
  • Beïnvloeding van kennis, houding en gedrag
  • Ondersteunen om data inzichtelijk te maken
  • Ondersteunen en adviseren bij offline en online communicatie
  • Ontwikkelen van lesmateriaal
  • Ondersteunen bij valorisatie van wetenschappelijke kennis
  • Organiseren van congressen en symposia
  • Organiseren van (online)webinars