Slim omgaan met de kennis van de organisatie en met kennis van anderen. Dat willen wij bereiken met kennismanagement.

Er zijn vaak barrières bij kennisoverdracht/deling “als ik mijn kennis deel, ben ik de controle kwijt…” Wij helpen deze te doorbreken door te analyseren welke kennis binnen je organisatie aanwezig is en nodig is. Zo kunnen we gericht de doorstroming daarvan bevorderen en processen optimaliseren. Waar noodzakelijke kennis ontbreekt gaan we op zoek naar kennisbronnen buiten uw organisatie.

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Opstellen kennismanagementplan
  • Analyseren  van kennisstromen binnen een organisatie
  • Waar zitten de kennisbronnen van de organisatie
  • Kennis-verankering bij organisatie i.p.v. personen
  • Kennislacunes inventariseren
  • Waar bevinden zich welke barrières en hoe kunnen we die doorbreken
  • Kennis visualiseren
  • Bieden van creatieve oplossingen om met elkaar te werken aan de verbetering van de kennisdoorstroming binnen en buiten een organisatie.