kunstgrasEen aantal keren per week hobbelen en rollen mijn kinderen over het kunstgrasveld bij de plaatselijke voetbalvereniging. Met de aanleg van het nieuwe veld – waar de club hard voor heeft gewerkt om het te kunnen financieren – kan er nu ook met slechte weersomstandigheden gespeeld worden. Als het kwik wat extra stijgt, zoals afgelopen september, dan geeft het veld wat warmte en damp af. Sommige ouders kiezen er voor dan bovenwinds te gaan staan. Wekelijks wordt de ‘inveegborstel’ ingezet om zo de rubberen bergjes, gecreëerd door de allerkleinsten, weer gelijkmatig over het veld te verdelen.

Onlangs liet een uitzending van Zembla zien dat het rubbergranulaat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De gezondheid van mijn kinderen, uw kinderen en alle andere gebruikers van de ruim 2000 kunstgrasvelden in Nederland? Deze uitzending en de media aandacht heeft een rubbergolf van reacties ontlokt van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de KNVB, diverse voetbalclubs, bezorgde ouders. Er heerst onrust in kunstgrasland, zo ook onder de producenten van de rubberen deeltjes. Het RIVM stelt dat er PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen maar dat dit niet leidt tot gezondheidsrisico’s. Helaas komen deze PAKs ook bij mij thuis in de keuken als ik én de voetbaltassen wil inpakken én wil koken… Bij mij, maar wellicht ook bij u tijdens een barbecue?

Vijfendertig jaar geleden vlogen er geen rubberen deeltjes in het rond maar knapte er een waterleidingbuis in Lekkerkerk. Het leidde tot de ontdekking van zwaar vervuilde grond: Nederland had zijn eerste en gelijk grootste gifschandaal. Ik woon zelf in de buurt van Lekkerkerk en herinner mij dat de huizen werden leeggemaakt en alles werd afgegraven. De berichtgeving sprak van gif, mannen in witte pakken en veroorzaakte veel onrust tot ver buiten Lekkerkerk. Het was een startsein voor de ontwikkeling van bodemonderzoek- en saneringstechnieken, gepaard met wetenschappelijke discussie over gezondheidsrisico’s. Een discussie die nog steeds relevant is na 35 jaar met de overgang van de Wet bodembescherming (Wbb) naar de Omgevingswet.

Even terug naar het kunstgras. Want wat gaan we doen? Alle rubberen deeltjes stofzuigen, de kunstgrasvelden afgraven en weer inzaaien met graszaad? Een oplossing zoals in Lekkerkerk? Er zal een wetenschappelijke discussie ontstaan en gevoerd worden over de gezondheidsrisico’s en verder onderzoek zal uitwijzen of dit (on)terecht is. De boodschap van de KNVB luidt dat er gewoon gevoetbald kan worden. Vooralsnog sluit ik mij daar bij aan en ga alvast de tassen weer inpakken…

Diane Zijderlaan

Deze column is ook geplaatst in de nieuwsbrief van Bodemnieuws.nl.