Al een aantal jaren woon ik met plezier in de ‘Krimpenerwaard’, onderdeel van het Groene Hart. Een prachtige omgeving met groene polders, grazend vee en veel recreatiemogelijkheden. Zoals kanoën door het riviertje de Vlist of fietsen door de aloude stadjes zoals de Zilverstad Schoonhoven. Maar voor hoe lang? Het is niet ‘heel de Krimpenerwaard bakt’ nee de hele Krimpenerwaard ZAKT…! (Diane Zijderlaan, 8 december).

moeras

De Krimpenerwaard, en het gehele veenweidegebied, kampt met een aantal forse problemen. De veenbodem blijft dalen met als verwachting dat in 2050 de Krimpenerwaard verandert in een moerasgebied. Een moerasgebied? Wat betekent dit voor de inwoners van de Krimpenerwaard? En kunnen de huidige agrariërs hun boerenbedrijf overdoen aan de volgende generatie of is intensieve landbouw niet meer mogelijk over pakweg 30 jaar? Staan de koeien en varkens dan in een flat op moerasbestendige betonpalen met een serre zodat de dieren wat buitenlucht kunnen opsnuiven?

De bodemdaling is er nu al en wordt ‘verholpen’ door het waterpeil te blijven aanpassen. Dit is echter geen duurzame oplossing, maar meer een pleister voor het bloeden. Hoe lang en tot welke diepte kan het waterpeil aangepast worden? En welke gevolgen heeft dit? Voor de agrariër, het vee en de weidevogels, de inwoners en bedrijven en iedereen die een plekje in het Groene Hart heeft? Ik en velen met mij maken zich zorgen, want: is er een oplossing voor de verzakking van dit mooie groene plaatje in het westen van Nederland? En wat is dan het kostenplaatje en wie gaat dat betalen? Allemaal vragen maar nog weinig antwoorden. Er gloort wel hoop aan de horizon in de vorm van technische oplossingen zoals meer waterberging en onderwaterdrains in combinatie met innovatieve landbouw. Maar kunnen deze oplossingen worden toegepast in het gehele gebied of maar een gedeelte?

Deze verzakking lijkt mij een perfecte uitdaging voor u als lezer van bodemnieuws en als bodemprofessional. Het werkveld verbreed zich immers van milieuhygiënische kwaliteit naar een bredere blik op benutten en beschermen van de bodem. Kunnen we met elkaar afspreken dat we de bodemdaling van de Krimpenerwaard, en veenweidegebieden in het algemeen, met elkaar tegengaan? Dat we knappe bodemkoppen verzamelen om met innovatieve, uitvoerbare en, als het even kan, kostendekkende oplossingen kunnen komen? Laat dit een uitdaging zijn voor het nieuwe jaar 2017. Laten we met elkaar innovatief gaan bakken in plaats van zakken!

Diane Zijderlaan

Deze column is ook geplaatst in de nieuwsbrief van Bodemnieuws.nl.